Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro účely služby Deník dítěte a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace kdy uživatel s tím souhlasí. Osobní údaje, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel dává provozovateli služby svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely služby, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.