Kopírování rodiny v rodokmenu

Pokud si přidáte druhé a další dítě do deníčku, tak můžete buď přepsat ručně všechny rodinné příslušníky nebo využít možnosti kopírování.

V rodině nového dítěte je dole vidět také jeho sourozenec. Pod svým obrázkem má tlačítko pro zkopírování rodokmenu. Stačí kliknout a všichni rodinní příslušníci prvního dítěte se objeví i u nového!

Podívejte se na obrázek, po zvětšení je vidět šipka a tlačítko.